Vladik

Vladik

15 11 621
Age: 22
Hair: Blond
Eyes: Green
Body type: athletic body